Skogsmulle

Skogsmulle: En älskad figur som har inspirerat generationer av barn att utforska och älska naturen. Skogsmulle är en sagofigur skapad på 1950-talet av Gösta Frohm för Friluftsfrämjandet. Han är barnens vän och kommer gärna för att leka, sjunga och berätta om naturen. Med sin grönklädda dräkt och kärlek till skog och mark lär Skogsmulle barn om ekologi, växter och djur på ett lekfullt sätt.

Skogsmulle är också Friluftsfrämjandets symbol för hänsyn och respekt i naturen. Han är en fantasifigur som besöker barnen för att leka, sjunga och berätta om naturen. Skogsmullefiguren fungerar även som ledarens pedagogiska hjälpmedel och är en symbol för hänsyn i naturen. Genom Skogsmulle får barnen möjlighet att lära känna naturen, visa hänsyn till allemansrätten och skapa en känsla för naturen och allt som lever i den. Direktupplevelser med alla sinnen är basen för att göra oss medvetna om människans inverkan på naturen och grundlägger en ekologisk förståelse. Skogsmullebarnen experimenterar, söker kunskap och upplever naturen på ett nyfiket sätt, vilket hjälper dem att lära sig om växter och djur.

Skogsmulle är känd för sin vita näverhatt med en lingonfärgad orrfjäder och är en symbol för friluftsliv och naturupplevelser. Genom Skogsmulle får barnen möjlighet att trivas i naturen i alla väder, lära sig om växter och djur, och känna på samarbete och gemenskap. Träffarna med Skogsmulle kan ske i en närbelägen, mysig plats i skogen, där barnen leker, sjunger och utforskar naturen tillsammans med sina ledare. Det är ett roligt, lärorikt och tryggt äventyr som inspirerar barn att älska och vårda vår natur

Varmt välkommen till Skogsmulles värld! 🌿🌲🍄