Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet är en ideell organisation som bildades 1892 och har en lång historia av att främja friluftsliv i Sverige. Deras verksamhet sträcker sig över hela landet och omfattar olika typer av friluftsaktiviteter för människor i alla åldrar och med olika intressen. Här är en utförlig beskrivning av vad Friluftsfrämjandet sysslar med:

  1. Guidade äventyr: Friluftsfrämjandet arrangerar guidade friluftsaktiviteter inom en rad områden. Dessa äventyr kan äga rum på fjället, i skogen, på vattnet, i snön eller på isen. De erbjuder allt från vandring och paddling till skidåkning och klättring. Dessa äventyr är utformade för att vara roliga, trygga och lärorika för deltagarna.
  2. Folkhälsa och livsglädje: Genom friluftsliv verkar Friluftsfrämjandet för folkhälsa och livsglädje. Att vistas i naturen har positiva effekter på både fysisk och mental hälsa. Genom att erbjuda möjligheter till friluftsliv bidrar de till att människor får röra på sig, koppla av och njuta av naturen.
  3. Respekt för naturen: En viktig del av Friluftsfrämjandets arbete är att främja respekt för naturen. De betonar vikten av att ta hand om vår miljö och att vara ansvarsfulla naturvänner. Genom att lära ut kunskap om allemansrätten och hållbarhet hjälper de människor att förstå och värdesätta naturen.
  4. Medlemskap och aktiviteter: Som medlem i Friluftsfrämjandet kan man delta i tusentals friluftslivsaktiviteter över hela Sverige. Det kan vara allt från korta utflykter till längre äventyr. Medlemskapet ger även rabatt på resor och utrustning.
  5. Remissinstans: Friluftsfrämjandet är en viktig remissinstans när det gäller myndighetsbeslut med anknytning till friluftslivet. De är engagerade i att påverka politik och beslut för att främja friluftslivets möjligheter och rättigheter.

Sammanfattningsvis är Friluftsfrämjandet en organisation som skapar möjligheter för människor att komma ut i naturen, uppleva äventyr och samtidigt främja hälsa och respekt för vår omgivande miljö. 🌿🏞️